Přeskočit na obsah

Evropský den hudby ve školách

15. březen 2023

Společnost pro hudební výchovu ČR spolu s European Association for Music in School (EAS) zve všechny žáky, studenty a jejich učitele hudební výchovy, stejně jako učitele výtvarné výchovy, ke společnému hraní a zpívání ve školách, k oslavě Dne hudby ve školách. Připojte se k nám zpěvem, muzicírováním, ale také kreslením, posloucháním, diskutováním a sdílením hudby.


Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České hudební rady a ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně.


Buďte součástí a

PŘIHLASTE VAŠI ŠKOLU

Informace pro vyučující

Příprava a realizace projektu.

Nejnovější příspěvky

Hudební výzva

Zpívejme a hrajme společně píseň Music in Me, která je v rondové formě. Zazpívejte refrén (část A) a doprovázejte hrou na tělo. Vymyslete, zahrejte nebo zaimprovizujte epizody (části B, C a D). Jako doprovod použijte hudební podklad, který naleznete na těchto stránkách. Natočte a zašlete video na adresu denhudebnivychovy@gmail.com do 17. února 2023 a staňte se součástí majestátního mezinárodního žákovského sboru/souboru.

Výtvarná výzva

Alternativní hudební nástroje a veselé muzicírování a Virtuální výstava “EuDaMuS 2023”: Rozklikněte zadání níže a připojte se k nápadu tvořivého vyrábění a hraní.

Posílejte své výtvory na naši adresu denhudebnivychovy@gmail.com 17. února 2023, stanou se součástí virtuální výstavy.

Píseň „Together“

Možná si ji pamatujete z minulého roku. Připojte se a zazpívejte si píseň s celou Evropou!

Projekt EuDaMuS je příležitost, jak si na naší škole připomenout, že hudba je BEST.”

MARTIN GROBÁR
ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec a člen výboru SHV ČR

„Srdečně vás zveme k účasti:  muzicírujte ve třídě nebo celá škola, pozvěte i hudební profesionály; poslouchejte živá hudební vystoupení a/nebo hudební nahrávky; diskutujte o úloze hudby v každodenním životě, společnosti a kultuře; sdílejte hudbu s rodinou, přáteli, vrstevníky z jiných škol, měst a zemí; setkejte se s hudebníky, kteří inspirují a svým uměním fascinují; vizualizujte hudbu prostřednictvím kreseb, instalací nebo koláží. Právě to je EuDaMuS.“

JIŘINA JIŘIČKOVÁ
Pedagogická fakulta UK, Praha, GMHS Praha, ZUŠ MB, předsedkyně SHV ČR

„Hudební a výtvarná výchova jsou blízké obory. Odvážíme se volně tvořit, pokusíme se o sebevyjádření a improvizaci?“

VĚRA UHL SKŘIVANOVÁ
vedoucí katedry výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU v Plzni

„Pojďme společnou oslavou Evropského dne hudby ve školách vyjádřit, jak je hudební výchova důležitá a nenahraditelná!“

MAREK SEDLÁČEK
Národní koordinátor EAS, vedoucí Katedry hudební výchovy, Pedagogická fakulta MU Brno