Přeskočit na obsah

EUDAMUS 2024

About EAS – European Association for Music in Schools

15. března 2024

Společnost pro hudebí výchovu ČR ve spolupráci s European Association for Music in Schools zve studenty, učitele, rodiče, hudební pedagogy, vedení škol, hudebníky a přátele na oslavu Evropského dne hudby ve škole!

Organizujte koncerty a akce ve vaší škole nebo mimo ni a/nebo se připojte k online mezinárodní oslavě hudební výchovy tím, že budete zpívat, vytvářet, kreslit, poslouchat, diskutovat a sdílet hudbu se všemi v Evropě.

Téma EuDaMuS 2024: Unique and united in music

https://eas-music.org/

Pokud budete mít jakékoli dotazy, napište na denhudebnivychovy@gmail.com.