Přeskočit na obsah

SHV ČR

Evropský den hudby ve školách (EuDaMuS) vyhlašuje Společnost pro hudební výchovu ČR (SHV ČR) ve spolupráci s národním koordinátorem EAS doc. PhDr. Markem Sedláčkem, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně.

Společnost pro hudební výchovu ČR se již téměř devadesát let podílí na zkvalitňování hudební výchovy u nás. V současnosti má vybudovaný lektorský tým a kolegium předních hudebních pedagogů. SHV ČR již více jak tři desetiletí pořádá letní semináře pro učitele hudební výchovy všech typů a stupňů škol. Zástupce společnosti se v současnosti podílejí na revizi RVP ZV, účastní debat a konferencí, ve kterých prezentují jednak příklady dobré praxe, ale také předkládají náměty ke zkvalitňování hudební výchovy ve školách.

Společnost pro hudební výchovu ČR každoročně udílí významným osobnostem cenu Jaroslava Herdena. Ta vyjadřuje poděkování za přínos hudební výchově.

Společnost pro hudební výchovu ČR organizuje Hudební olympiádu ČR, soutěž všestranně nadaných dětí a mládeže www.hudebniolympiada.cz. Nejbližší soutěžní klání proběhne v únoru 2024.

Více o nás naleznete na www.shvcr.cz