Přeskočit na obsah

Aktuality

Nastal nejvyšší čas opět po roce vyhlásit Evropský den hudby ve školách. Tato velká akce proběhne v rámci možností jednotlivých vyučujících, tříd i celých škol v tvůrčí pedagogické svobodě 15. března 2023, nebo kdykoli v rozmezí několika dnů okolo tohoto data. Hlavní myšlenkou Evropského dne hudby ve školách je zprostředkovat dětem a mládeži radost z hudby, ze společného hraní, zpívání či pohybu s hudbou a na hudbu. Neméně podstatným cílem je ovšem také ukázat laické veřejnosti, jakým způsobem hudba děti a mladé lidi propojuje a jak může přispívat k jejich duševní pohodě i zkvalitnění mezilidských vazeb v kolektivu.

Evropský den hudby ve školách je možné oslavit také s písní, která je pro Vás připravena: MUSIC IN ME: Předložená píseň představuje příležitost seznámit se s novým, pro mnohé mladé přitažlivým hudebním materiálem, příležitost k hledání vlastních tvořivých hudebních vyjádření v rámci třídního nebo školního kolektivu, stejně jako v ještě širším kontextu při propojení žáků a studentů v rámci více škol. Realizace MUSIC IN ME může, ale nemusí, být součástí většího hudebně výchovného projektu. Usiluje o aktivní zapojení co nejvíce dětí a mladých v naději, že motivace skutečností, že společná píseň bude v jeden den znít v tisících školách po celé Evropě, by mohla mnohé zaujmout.

PŘIPOJTE SE K NÁM – DEJTE NÁM VĚDĚT, ŽE SE EVROPSKÉHO DNE HUDBY VE ŠKOLÁCH PLÁNUJETE ZÚČASTNIT: https://forms.gle/jEHpYqhuX98x5mnD8